Produkter

Högre kvalitet och effektivitet ställer högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik överväldigar visst arbete fortfarande dagens medicinska personal. Remedas produkter ger enklare och effektivare lösningar för arbete på operationssalar och centrala steriliseringsavdelningar.

Instrumentbord

Högre kvalitet och effektivitet ställer högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik överväldigar visst arbete fortfarande dagens medicinska personal. Remedas produkter ger enklare och effektivare lösningar för arbete i operationssalar och på sterilcentraler. Remedas instrumentbord är speciellt utvecklade för att förenkla arbetet på operationssalen. Höjden på bordet kan enkelt justeras genom att trycka på knappar under bordsskivan.

Läs mer

Beskickningssystem

Högre kvalitet och effektivitet ställer högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik överväldigar visst arbete fortfarande dagens medicinska personal. Remedas produkter ger enklare och effektivare lösningar för arbete på operationsavdelningar och centrala steriliseringsavdelningar. Remedas lastsystem har utvecklats för att skapa en effektivare godshantering på sjukhuset, utan att skapa påfrestningar för personalen. Remeda har ett stort utbud av olika lastnings- och transportlösningar.

Läs mer

Cube System

Containrar blir vanligare på de moderna sjukhusen. Remedas hanteringssystem för containrar och instrumentbrickor underlättar arbetsbördan för personalen och minskar tunga lyft i svåra höjder och positioner. Samtidigt ökar effektiviteten med hjälp av detta kompletta system för hantering av behållare och instrumentbrickor från steriliseringsavdelningen till operationssalarna. Detta system skapar möjlighet för personalen att förbereda CUBE för varje specifik operation just-in-time. Systemet inkluderar racket som kallas CUBE, en hiss för att hantera racken och en transportenhet.

Läs mer

Förslutningsmaskiner

Remedas sortiment av högteknologiska förslutningsmaskiner för påsar i papper och plast sträcker sig från lite enklare modeller till riktigt avancerade. Allt beroende på vad kunden har för önskemål och vilka funktioner det finns behov av. Varje sjukhus eller laboratorie strävar alltid efter att leva upp till allt högre krav på hygien. En viktig del av detta är sterilisering av instrument och andra produkter. Enbart sterilisering är inte tillräckligt, en annan viktig aspekt är perfekt förslutna förpackningar.

Läs mer

Kanylburkar

Burkar för använda kanyler.

Läs mer

Våra produkter finns över hela världen

Samarbetar med
20+
Distributörer

Exporterar till
60+
Länder

Vi finns här

Remedas Historia

Remeda grundades 1990 och är ett familjeägt företag med huvudkontor i Halmstad Sverige. Vi är ett medicinteknikföretag med ergonomi i fokus. Våra produkter ger enklare och effektivare lösningar för arbete på operationssalar och centrala steriliseringsavdelningar. Våra produkter tillverkas i Sverige och vår marknad är världsomspännande. Försäljningen sker genom lokala återförsäljare och samarbeten med andra företag inom medicinteknikbranschen.

Om vårt miljöarbete

Vårt mål
Vårt mål är att tillverka vår produkt med så låg påverkan på miljön som möjligt.
En del i detta är att göra utrustning som håller. Till nytta för både kund och miljö. Alla produkter har en påverkan på miljön under hela sin livscykel. Viktiga miljöaspekter för Remeda AB:s produkter är tillverkningen av de ingående materialen som i huvudsak består av rostfritt stål. Våra produkter är optimerade för att vara starka och hållbara och är designade för att använda minsta möjliga mängd material.

ISO 14001:2015
Remeda är stolta över att vara ISO-certifierade med 14001:2015 och arbetar aktivt med miljöarbetet. En del av vårt miljöarbete är vår bikupa. Placerad på vår fabriksmark, omgiven av åkrar, skog och våra egna fruktträd.

Vår bikupa

Bin är viktiga för pollineringen och är ansvariga för att pollinera nästan 85 % av alla livsmedelsgrödor för människor.
Honungen i sig är en av naturens mirakelmat. Inte bara läcker utan också full av antioxidanter och hjälper till att sänka ditt blodtryck.