Instrument och assistansbord

Högre kvalitet och effektivitet ställer högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik överväldigar visst arbete fortfarande dagens medicinska personal. Remedas produkter ger enklare och effektivare lösningar för arbete i operationssalar och på sterilcentraler. Remedas instrumentbord är speciellt utvecklade för att förenkla arbetet på operationssalen. Höjden på bordet kan enkelt justeras genom att trycka på knappar under bordsskivan.

När bordet är klätt med duk kan regleringen ske genom duken, helt sterilt. En stor fördel med den elektriska höjdregleringen är att bordets höjd kan justeras utan att det först rullas bort från operationsbordet. Bordet har ingen permanent anslutning till extern strömförsörjning.

Bordsskivan är konstruerad i rostfritt stål med upphöjda kanter på arbetsytan. Basen och pelaren är tillverkade av rostfritt stål. Underhåll är praktiskt taget obefintligt och enheten kräver endast laddning en gång/vecka. Instrument- och assistansborden finns tillgängliga i en mängd olika storlekar.

100 20 Instrumentbord

Höjden på bordet kan enkelt justeras genom att trycka på knappar under bordsskivan. Bordet kan användas när det sterila duken är på plats, utan att kompromissa med steriliteten. Höjdjusteringen görs genom ett lågspännings, sluten motor/batterisystem. Underhåll är praktiskt taget onödigt, och enheten behöver bara laddas upp varje vecka. Bordsskivan är tillverkad av rostfritt stål med upphöjda kanter på arbetsytan. Basen och pelaren är tillverkade av rostfritt stål. Bordet är utrustat med fyra antistatiska hjul

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 20-31 800×520 (31,5×20,5) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 20-32 900×550 (35,4×21,7) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 20-33 1070×570 (42,1×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 20-34 1200×570 (47,2×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 20-41 800×520 (31,5×20,5) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 20-42 900×550 (35,4×21,7) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 20-43 1070×570 (42,1×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 20-44 1200×570 (47,2×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110

100 21 Assistansbord

10021 NewWheel
10021-m-Swivel New wheels

Remedas assistansbord är speciellt utvecklad för att förenkla arbetet i operationssalen. Höjden på bordet kan enkelt justeras genom att trycka på knappar under bordsskivan. Bordet kan användas när det sterila duken är på plats, utan att kompromissa med steriliteten. På referensnummer 10021-42 och 10021-43 är det möjligt att vända bordsskivan 90 grader åt varje sida. Höjdjustering kan utföras utan att flytta bort bordet från operationsbordet. Höjdjusteringen görs genom ett lågspännings, sluten motor/batterisystem. Underhåll är praktiskt taget onödigt, och enheten behöver bara laddas en gång/vecka. Bordsskivorna är tillverkade av rostfritt stål med upphöjda kanter på arbetsytan. Basen och pelaren är tillverkade av rostfritt stål. Bordet är utrustat med tre antistatiska hjul.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 21-31 500×400 (19,7×15,7) 900-1400 (35,4-55,1) 30/66
100 21-32 600×400 (23,6×15,7) 900-1400 (35,4-55,1) 30/66
100 21-33 700×500 (27,6×19,7) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 21-42 600×400 (23,6×15,7) 900-1400 (35,4-55,1) 20/44
100 21-43 700×500 (27,6×19,7) 900-1400 (35,4-55,1) 30/66

100 22 Instrumentbord

10022 har samma egenskaper som 10020, plus det kan användas både som instrumentbord och assistansbord.
Höjden är enkelt reglerbar med hjälp av två knappar monterade under bordsskivan och går att få antingen på sidan av bordet eller i framkant. När bordet är klätt med duk kan regleringen ske genom duken, helt sterilt. En stor fördel med den elektriska höjdregleringen är att bordets höjd kan justeras utan att det först rullas bort från operationsbordet.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 22-31 800×520 (31,5×20,5) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 22-32 900×550 (35,4×21,7) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 22-33 1070×570 (42,1×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 22-41 800×520 (31,5×20,5) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 22-42 900×550 (35,4×21,7) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 22-43 1070×570 (42,1×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110

100 23 Instrumentbord

10023 NewWheel
10023-m-adj-and-stack

10023-bordet har samma egenskaper som 10020-bordet förutom att pelaren flyttas till baksidan av bordsskivan. På grund av detta är det möjligt att flytta bordet över operationsbordet för att nå föremålen när man står på andra sidan, precis som med ett assistansbord. Den speciella formen på bordets chassi gör det också möjligt att stapla borden under varandra för att spara utrymme när de inte används. Detta är en uppskattad funktion när man arbetar i förberedelserum där utrymmet är begränsat.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 23-31 800×520 (31,5×20,5) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 23-32 900×550 (35,4×21,7) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 23-33 1070×570 (42,1×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 23-34 1200×570 (47,2×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 50/110
100 23-41 800×520 (31,5×20,5) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 23-42 900×550 (35,4×21,7) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 23-43 1070×570 (42,1×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110
100 23-44 1200×570 (47,2×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 50/110

100 24 Instrumentbord

The 10024 table can support a higher weight than normal instrument tables and is, because of that, better suited for larger surgeries, for example those found in orthopedics.
An under shelf for the table is also available as an option.
The height of the table can easily be adjusted by pressing buttons situated under the tabletop. The table can be operated when the sterile drape is in position, without compromising sterility.
The height adjustment is performed through a low voltage, enclosed motor / battery system.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 24-33 1070×570 (42,1×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 80/176
100 24-34 1200×570 (47,2×22,4) 800-1200 (31,5-47,2) 80/176
100 24-36 1200×900 (47,2×53,4) 800-1200 (31,5-47,2) 80/176
100 24-38 1400×600 (55,1×23,6) 800-1200 (31,5-47,2) 80/176
100 24-43 1070×570 (42,1×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 80/176
100 24-44 1200×570 (47,2×22,4) 900-1400 (35,4-55,1) 80/176
100 24-46 1200×900 (47,2×53,4) 900-1400 (35,4-55,1) 80/176
100 24-48 1400×600 (55,1×23,6) 900-1400 (35,4-55,1) 80/176

Under Hylla

Ref. nr Bordsskiva mm (tum) Under shelf mm (inch)
100 24-U3 1070×570 (42,1×22,4) 800×520 (31,5×20,5)
100 24-U4 1200×570 (47,2×22,4) 900×550 (35,4×21,7)
100 24-U6 1400×600 (55,1×23,6) 1100×550 (43,3×21,7)

100 24-FT Instrumentbord

Bordet 10024-FT är speciellt utvecklat för att förenkla arbetet på operationssalen och vid behov skapa mer arbetsyta. De två sidorna kan läggas till eller tas bort som arbetsyta beroende på behovet av utrymme för utrustning i de specifika fallen. Det gör bordet till vårt mest anpassningsbara instrumentbord. Maximal belastning på bordet är 80 kg och för de fällbara sidoborden är viktkapaciteten 15 kg vardera.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjd
mm (tum)
Kapacitet kg/lbs
100 24-33-FT 400/1070/400 x 570
(15,7/42,1/15,7 x 22,4)
800-1200
(31,5-47,2)
15/80/15
(33/176/33)
100 24-43-FT 400/1070/400 x 570
(15,7/42,1/15,7 x 22,4)
900-1400
(35,4-55,1)
15/80/15
(33/176/33)
100 24-34-FT 400/1200/400 x 570
(15,7/47,2/15,7 x 22,4)
800-1200
(31,5-47,2)
15/80/15
(33/176/33)
100 24-44-FT 400/1200/400 x 570
(15,7/47,2/15,7 x 22,4)
900-1400
(35,4-55,1)
15/80/15
(33/176/33)
100 24-38-FT 400/1400/400 x 600
(15,7/55,1/15,7 x 23,6)
800-1200
(31,5-47,2)
15/80/15
(33/176/33)
100 24-48-FT 400/1400/400 x 600
(15,7/55,1/15,7 x 23,6)
900-1400
(35,4-55,1)
15/80/15
(33/176/33)

100 27 Instrumentbord

Remeda instrumentbord med extra hylla är speciellt utvecklad för att förenkla arbetet i operationssalen. Tack vare den extra hyllan har den kapacitet att rymma mer utrustning/material än ett vanligt instrumentbord. Det är 300 mm mellan de två hyllorna. Bordet finns även med nedre hylla. Höjden på bordet kan enkelt justeras genom att trycka på knappar under bordsskivan.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs
100 27-01 1200×750 (47,2×29,5) 720-970 (28,3-38,2) 160/353
100 27-02 1500×750 (59,1×29,5 720-970 (28,3-38,2) 160/353
100 27-03 1800×750 (70,9×29,5) 720-970 (28,3-38,2) 160/353

100 30 Armbord

Remeda armbord är speciellt utvecklat och anpassat för axeloperationer. Den elektriska höjdjusteringen är placerad på bordets fot vilket gör det möjligt för kirurgen att manövrera bordet under operation. Armbordet förblir stabilt under användning tack vare de tre fötterna på bordet, och med hjälp av de två hjulen kan bordet lätt rullas undan när det inte används. Armbordet har ingen permanent anslutning till ett externt uttag. Batteripaketet, elektroniken och lyftanordningen är installerade i pelaren. En batteriladdare levereras med armbordet, och bordet behöver bara laddas en gång/vecka tack vare batteriets generösa kapacitet. Bordsskivan, pelarskyddet och stativet är alla gjorda av rostfritt stål.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum)
100 30-01 248×600 (9,8×23,6) 730-1130 (28,7-44,5)

Speciella instrumentbord anpassade för dina behov

Vi utvecklar även speciella instrumentbord anpassade efter kundens behov. Det kan vara så att bordets bordsskiva behöver vara i speciell storlek eller form med funktioner som skenor. Höjden på bordet kan också justeras för att passa bordets användning bättre. Alla bord är gjorda med rostfri bordsskiva och lyftpelare.

Kontakta oss
c1f4d71e-27ad-4e0f-b1b9-0f10537d8224
95daeebd-917a-494c-9e63-d727f4257d3f
225ef6f9-1535-44bc-a6fa-6bb79303a79d
2eb02d11-d2d0-46ca-8d2e-9d51f56c81bc
f5a69ba5-6416-4ab8-af67-5bba6e7aa83d
f5a69ba5-6416-4ab8-af67-5bba6e7aa83d
eacb7ba4-e8c0-45ab-8f47-3deca6566607
b40fc945-4435-4d14-9bba-bda279a833aa
6324d863-4c4e-49d1-8ceb-52e1d1c61c8d
c1f4d71e-27ad-4e0f-b1b9-0f10537d8224

Broschyrer

English

Français

Deutsch

Español