Beskickningssystem

En högre nivå av kvalitet och effektivitet skapar högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik, överväldigar en del arbete fortfarande dagens medicinsk personal. Remedas produkter ger enklare och mer effektiva lösningar för arbete i operationssalar och sterilcentraler.

Remedas automatiska lastare är framtagna för att användas i sterilcentraler för på och avlastning av korgar. Tillsammans med Remedas vagnar, skapar Remedas lastare en anpassad lösning för kundernas behov för att underlätta och effektivisera arbetet på avdelningen. Remeda har en stor variation av olika lastning- och transportlösningar.

100 41 Automatisk lastare

Remedas automatiska lastare är avsedda att användas på den centrala steriliseringsavdelningen för att underlätta lastning och lossning av korgar och ställ. I kombination med Remedas transportvagnar blir den automatiska lastaren ett utmärkt verktyg för att förenkla och effektivisera arbetet på den centrala steriliseringsavdelningen. Remedas automatiska lastare är designade för lastning och lossning av korgar och ställ. Lastaren går till en autoklav med en kammaröppningsbredd på 660-700 mm och kontrollen av lastaren är integrerad med kontrollen av sterilisatorn. Olika kombinationer med manuell lastning och automatisk lossning kan göras. Remeda har ett brett utbud av last- och transportvagnar optimerade för användning med Remedas automatiska lastare.

 

Ref. nr Steriliseringskammardjup mm (tum) Lasttyp
100 41-00 600-700 (23,6-27,6) Korg
100 41-01 900-1000 (35,4-39,4) Korg
100 41-02 1200-1300 (47,2-51,2) Korg
100 41-03 1600-1700 (63,0-66,9) Korg
100 41-04 1900-2000 (74,8-78,7) Korg
100 41-10 600-700 (23,6-27,6) Ställning
100 41-11 900-1000 (35,4-39,4) Ställning
100 41-12 1200-1300 (47,2-51,2) Ställning
100 41-13 1600-1700 (63,0-66,9) Ställning
100 41-14 1900-2000 (74,8-78,7) Ställning

Golvlastare

Det finns flera olika versioner av golvlastare beroende på vilken typ av autoklaver och lasttransportvagnar som används. Lastaren är konstruerad för att lasta eller lossa större hyllställningar på hjul och byggs efter de standardhyllställningar som används i sterilcentralen.

Dual loader

Remeda Multi-lastare är ett helautomatiskt system som använder enpunktslastning och lossning av korgar eller ställ. Den är utformad för att minimera personalens hantering av godset och kan arbeta i en sluten arbetsmiljö utan behov av övervakning. Multilastarens skyttel hämtar gods från en eller flera transportörer och laddar den i autoklaven när den är tillgänglig. Det integrerade kontrollsystemet kontrollerar antalet cykler för varje sterilisator och väljer den sterilisator som har minst antal cykler. Detta görs för att säkerställa att alla sterilisatorer används lika mycket. Styrningen av lastaren kommunicerar med kontrollen av sterilisatorn. Remeda Multi-lastare är lämplig för steriliseringsavdelningar där det finns utrymmesbegränsningar eller när sterilisatorerna är placerade i ett slutet utrymme. Olika kombinationer med multilastning och automatisk lossning kan göras. Remeda har ett brett utbud av last- och transportvagnar som är optimerade för användning med Multi-lastaren.

Multi loader

Remeda Multi-lastare är ett helautomatiskt system som använder enpunktslastning och lossning av korgar eller ställ. Den är utformad för att minimera personalens hantering av godset och kan arbeta i en sluten arbetsmiljö utan behov av övervakning. Multilastarens skyttel hämtar gods från en eller flera transportörer och laddar den i autoklaven när den är tillgänglig. Det integrerade kontrollsystemet kontrollerar antalet cykler för varje sterilisator och väljer den sterilisator som har minst antal cykler. Detta görs för att säkerställa att alla sterilisatorer används lika mycket. Styrningen av lastaren kommunicerar med kontrollen av sterilisatorn. Remeda Multi-lastare är lämplig för steriliseringsavdelningar där det finns utrymmesbegränsningar eller när sterilisatorerna är placerade i ett slutet utrymme. Olika kombinationer med multilastning och automatisk lossning kan göras. Remeda har ett brett utbud av last- och transportvagnar som är optimerade för användning med Multi-lastaren.

200 52 Transportvagn

Remeda transportvagn används tillsammans med den automatiska lastaren och transportörerna på den centrala steriliseringsavdelningen. Höjden på vagnen kan justeras så att lastning och lossning kan utföras i lämplig arbetshöjd. Tack vare det unika lyftsystemet är vagnen exceptionellt lätt att rengöra. Höjdjusteringen är elektrisk och styrs av en lättmanövrerad kontroll placerad på handtaget. Vagnen levereras med laddare för batteriet. Handtaget är monterat på underdelen av vagnen och håller sig på normal höjd. Vagnens ovansida är designad för transport av korgar och ställ utan hjul. Vagnen är tillverkad i rostfritt stål med ram i rostfritt stål proffsrör. Utrustad med fyra hjul med diameter 125mm, varav 2 med bromsar och 2 med riktningslåsning. Vagnen finns även i en version med fast höjd.


Ref.
nr
Höjdreglering
mm
Kapacitet, korgar
200 52-01 585-885 4 DIN
200 52-11 600-950 4 DIN
200 52-21 600-950 4 DIN
200 53-02 585-885 6 ISO eller 6 SPRI
200 53-12 600-950 6 ISO eller 6 SPRI
200 53-22 600-950 6 ISO eller 6 SPRI
200 52-02 585-885 6 DIN
200 52-12 600-950 6 DIN
200 52-22 600-950 6 DIN
200 52-03 585-885 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
200 52-13 600-950 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
200 52-23 600-950 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
201 52-01 800-900 4 DIN
201 52-11 900-1000 4 DIN
201 52-02 800-900 6 DIN
201 52-12 900-1000 6 DIN
201 52-03 800-900 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
201 52-13 900-1000 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI

200 80 Beskickningsvagn

Remeda lastvagn är utformad för att lasta och lossa sterilisatorns kammare. Ovanpå vagnen kan placeras antingen en korgmatare eller hyllställ/överföringsplattform beroende på vilken typ av gods den ska hantera. Höjden på vagnen kan justeras så att lastning och lossning kan utföras i lämplig arbetshöjd. Tack vare det unika lyftsystemet är vagnen exceptionellt lätt att rengöra. Höjdjusteringen är elektrisk och styrs av en lättmanövrerad kontroll placerad på handtaget. Vagnen levereras med laddare för batteriet. Handtaget är monterat på underdelen av vagnen och håller sig på normal höjd. Toppen är utrustad med ett styr- och låssystem, för att låsa vagnen till autoklavkammarskenorna. Vagnen är tillverkad i rostfritt stål med ram i rostfritt stål profilrör. Utrustad med fyra hjul med diameter 125mm, varav 2 med bromsar och 2 med riktningslåsning. Vagnen är designad för autoklaver med fyrkantig kammaröppningsbredd på ca 660-700 mm. Vagnen finns även i en version med fast höjd.

Ref. nr. Fast höjd mm Kammardjup mm
201 80-01 550-850 600-700
201 80-11 600-950 600-700
201 80-02 550-850 900-1000
201 80-12 600-950 900-1000
201 80-03 550-850 1200-1300
201 80-13 600-950 1200-1300
201 80-04 545-845 1600-1700
201 80-14 595-945 1600-1700
Ref. nr. Höjdreglering mm Kammardjup mm
200 80-01 560-860 600-700
200 80-11 610-960 600-700
200 80-21 660-1060 600-700
200 80-02 560-860 900-1000
200 80-12 610-960 900-1000
200 80-22 660-1060 900-1000
200 80-03 560-860 1200-1300
200 80-13 610-960 1200-1300
200 80-23 660-1060 1200-1300
200 80-04 560-860 1600-1700
200 80-14 610-960 1600-1700
200 80-24 660-1060 1600-1700

200 80-SAL Beskickningsvagn

Remeda Semi Automatic Loading (SAL) vagn är utformad för att ladda och lossa steriliseringskammaren med en knapptryckning. Ovanpå vagnen kan placeras antingen ett hyllställ eller en överföringsplattform beroende på vilken typ av gods den ska hantera. Höjden på vagnen kan justeras så att lastning och lossning kan utföras i lämplig arbetshöjd. Tack vare det unika lyftsystemet är vagnen exceptionellt lätt att rengöra. Höjdjusteringen är elektrisk och styrs av en lättmanövrerad kontroll placerad på handtaget. Handtaget är monterat på vagnens nedre del och håller sig på normal höjd under drift. Toppen är utrustad med ett styr- och låssystem, för att låsa vagnen till autoklavkammarskenorna. Vagnen är tillverkad i rostfritt stål med ram i rostfritt profilrör. Utrustad med fyra hjul med diameter 125mm, varav 2 med bromsar och 2 med riktningslåsning. Vagnen är designad för autoklaver med fyrkantig kammaröppningsbredd på ca 660-700 mm. Vagnen finns även i en version med fast höjd.

Ref. nr. Fast höjd mm Kammardjup mm
201 80-01 550-850 600-700
201 80-11 600-950 600-700
201 80-02 550-850 900-1000
201 80-12 600-950 900-1000
201 80-03 550-850 1200-1300
201 80-13 600-950 1200-1300
201 80-04 545-845 1600-1700
201 80-14 595-945 1600-1700
Ref. nr. Höjdreglering mm Kammardjup mm
200 80-01 560-860 600-700
200 80-11 610-960 600-700
200 80-21 660-1060 600-700
200 80-02 560-860 900-1000
200 80-12 610-960 900-1000
200 80-22 660-1060 900-1000
200 80-03 560-860 1200-1300
200 80-13 610-960 1200-1300
200 80-23 660-1060 1200-1300
200 80-04 560-860 1600-1700
200 80-14 610-960 1600-1700
200 80-24 660-1060 1600-1700

200 88 Beskickningsvagn

Vagnen är utrustad med elektrisk lyftanordning för höjdreglering. För att anpassa till autoklavens höjd, kan max höjden på vagnen justeras. Manöverknappar, samt anslutning för batteriladdare är monterade på vagnens handtag. Handtaget är monterat på vagnens underdel, och stannar kvar i normal höjd när vagnens höjd regleras. Systemet med lyftpelare samt att all kabeldragning är dold i rörstativet, gör att vagnen är mycket lätt att städa och därmed lämplig för sjukhusmiljö. Stativet är tillverkat av slipade rostfria profilrör, 4st länkhjul med diameter 150mm, varav 2st med broms, och 2st med riktningsspärr. För att underlätta vid dockning till autoklav är överdelen försedd med instyrning och låsning, till autoklavens kammarskena. Vagnen finns även tillgänglig i fast höjd.

Ref.
nr
Höjdreglering mm
(tum)
Kammardjup mm
(tum)
Plattform
100 88-01 570-870 (22,4-34,3) 660 (26,0) 100 88-21
100 88-02 550-850 (21,7-33,5) 960 (37,8) 100 88-22
100 88-11 600-950 (23,6-37,4) 660 (26,0) 100 88-21
100 88-12 600-950 (23,6-37,4) 960 (37,8) 100 88-22

100 61 Korgmatare

Remeda korgmatare är utformad för att förenkla lastningen av korgen i en sterilisator. Korgmataren används i kombination med Remeda lastvagn och kammarskenor. Korgen placeras på korgmataren, därefter höjs den övre delen av korgmataren. Korgmataren och korgarna kan sedan överföras till steriliseringskammaren. Korgmataren sänks och korgarna placeras på kammarskenorna. Därefter kan korgmataren rullas ut på lastvagnen. När korgmataren transporteras på lastvagnen förhindrar ett transportlåssystem att korgmataren rullar av. Korgmataren är tillverkad av rostfria profilrör. Korgmataren är designad för autoklaver med en fyrkantig kammaröppningsbredd på 660-700 mm och finns i olika längder. Det exakta kammardjupet ska specificeras vid beställningstillfället.

Ref. nr Kammardjup mm (tum) Till kammarskena
100 61-01 600-700 (23,6-27,6) 100 61-51
100 61-02 900-1000 (35,4-39,4) 100 61-52
100 61-03 1200-1300 (47,2-51,2) 100 61-53
100 61-04 1600-1700 (63,0-66,9) 100 61-54

200 64 / 200 65  Hyllställning

Remeda hyllställningar och platåvagnar används tillsammans med en vagn eller en automatisk lastare att transportera godset genom autoklaver. Hyllställningen och överföringsplattformen används i ett cirkulerande flöde, och återförs till den rena, laddningssidan efter steriliseringsprocessen.

Ref.
nr
Längd mm (tum) Bredd mm (tum) Passar vagn
200 64-01 630 (24,8) 608 (23,9) 100 80
200 64-02 930 (36,6) 608 (23,9) 100 80
200 64-03 1260 (49,6) 608 (23,9) 100 80
200 65-01 630 (24,8) 608 (23,9) 100 52
200 65-02 930 (36,6) 608 (23,9) 100 52
200 65-03 1260 (49,6) 608 (23,9) 100 52

200 64 / 200 65 Platåvagn

Remeda platåvagn med hjul är framtagen för att passa Remedas automatiska lastare för hyllställningar. De kan även användas tillsammans med Remedas beskickningsvagnar. Remeda platåvagn utan hjul är framtagen för att passa Remedas automatiska korglastare. De kan även användas tillsammans med Remedas transportvagnar.

Ref.
nr
Längd mm (tum) Bredd mm (tum) Passar vagn
100 64-11 630 (24,8) 608 (23,9) 100 80
100 64-12 930 (36,6) 608 (23,9) 100 80
100 64-13 1260 (49,6) 608 (23,9) 100 80
100 65-11 630 (24,8) 608 (23,9) 100 52
100 65-12 930 (36,6) 608 (23,9) 100 52
100 65-13 1260 (49,6) 608 (23,9) 100 52

Rullbord

TT-2
TT-1

Rullborden används för att enkelt förflytta och hantera varor inom sterilcentralen. Med hjälp av den elektriska höjdjusterbara funktionen på rullbordet, kan varorna lätt justeras till rätt arbets- och lyfthöjd för personalen.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs Beskrivning
31631-10 600×400 (23,6×15,7) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd
31631-12 700×500 (27,6×19,7) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd
31631-11 800×600 (31,5×23,6) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd

Ref.
nr
Bordsskiva mm
(tum)
Höjd mm
(tum)
Beskrivning
H19757 600×400 (23,6×15,7) 800 (31,5) Fast höjd
H12985 600×400 (23,6×15,7) 900 (35,4) Fast höjd
H37777 1070×570 (42,1×22,4) 900 (35,4) Fast höjd

Cube System

Ytterligare information

Genomräckningssluss

Remedas genomräcknings-sluss är tillverkad i rostfritt stål. De elektriskt drivna luckorna är tillverkade av plexiglas. Luckorna kontrolleras av knapptryckningar och har en säkerhetsfunktion som gör att luckorna inte kan vara öppna samtidigt.

Packbord

Packborden används för kontroll, sortering och packning på sterilcentraler. Tack vare den elektriska höjdjusterbara funktionen på bordet får man rätt arbets- och lyfthöjd, vilket minskar risken för belastningsskador på personalen.

Höj- och sänkbart packbord. Bordsskivan är tillverkad i 12 mm vit högtryckslaminat, stativet är i rostfritt utförande.
Max belastning är 100 kg.

 Ref. nr Bordsskiva stl. mm Höjdreglering mm Beskrivning
100 10-21 1400×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-22 1600×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-23 1800×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-24 2000×750 755-1255 Höj- och sänkbar

Höj- och sänkbart packbord. Bordsskivan är tillverkad i 12 mm vit högtryckslaminat, stativet är i rostfritt utförande.
Max belastning är 100 kg.

 Ref. nr Bordsskiva stl. mm Höjdreglering mm Beskrivning
100 10-31 1400×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-32 1600×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-33 1800×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-34 2000×750 755-1255 Höj- och sänkbar

Broschyrer

English

Français

Deutsch

Español