Beskickningssystem

A higher level of quality and efficiency create higher demands on medical personnel and equipment. In spite of new technology, some work still overwhelms today ́s medical personnel. Remeda’s products provide simpler and more effective solutions for work in operating departments and central sterilization departments.

The Remeda loading systems have been developed in order to create a more effective handling of goods at the hospital, without creating strain on the personnel. Remeda has a large variety of different loading and transport solutions. From manual loading systems using fixed height trolleys and racks or basket feeders to multi loading systems where the Multiloader loads a line of sterilizers from one or several conveyors.

100 41 Automatisk lastare

Remeda’s automatic loaders are intended for use in the central sterilization department to facilitate loading and unloading of baskets and racks. Combined with Remeda’s transport trolleys, the automatic loader becomes an excellent tool to simplify and make work more efficient in the central sterilization department.
The Remeda automatic loaders are designed for loading and unloading of baskets and racks. It fits to an autoclave with a chamber opening width of 660-700mm and the control of the loader is integrated with the control of the sterilizer.
Different combination with manual loading and automatic unloading can be done. Remeda has a wide range of loading and transport trolleys optimized for use with Remeda automatic loaders.

 

Ref. nr Steriliseringskammardjup mm (tum) Lasttyp
100 41-00 600-700 (23,6-27,6) Korg
100 41-01 900-1000 (35,4-39,4) Korg
100 41-02 1200-1300 (47,2-51,2) Korg
100 41-03 1600-1700 (63,0-66,9) Korg
100 41-04 1900-2000 (74,8-78,7) Korg
100 41-10 600-700 (23,6-27,6) Ställning
100 41-11 900-1000 (35,4-39,4) Ställning
100 41-12 1200-1300 (47,2-51,2) Ställning
100 41-13 1600-1700 (63,0-66,9) Ställning
100 41-14 1900-2000 (74,8-78,7) Ställning

Golvlastare

Det finns flera olika versioner av golvlastare beroende på vilken typ av autoklaver och lasttransportvagnar som används. Lastaren är konstruerad för att lasta eller lossa större hyllställningar på hjul och byggs efter de standardhyllställningar som används i sterilcentralen.

Dual loader

Remeda Multi-lastare är ett helautomatiskt system som använder enpunktslastning och lossning av korgar eller ställ. Den är utformad för att minimera personalens hantering av godset och kan arbeta i en sluten arbetsmiljö utan behov av övervakning. Multilastarens skyttel hämtar gods från en eller flera transportörer och laddar den i autoklaven när den är tillgänglig. Det integrerade kontrollsystemet kontrollerar antalet cykler för varje sterilisator och väljer den sterilisator som har minst antal cykler. Detta görs för att säkerställa att alla sterilisatorer används lika mycket. Styrningen av lastaren kommunicerar med kontrollen av sterilisatorn. Remeda Multi-lastare är lämplig för steriliseringsavdelningar där det finns utrymmesbegränsningar eller när sterilisatorerna är placerade i ett slutet utrymme. Olika kombinationer med multilastning och automatisk lossning kan göras. Remeda har ett brett utbud av last- och transportvagnar som är optimerade för användning med Multi-lastaren.

Multi loader

The Remeda Multi loader is a fully automated system which uses single point loading and unloading of baskets or racks. It is designed to minimize the personnels handling of the goods and can work in a closed working environment without the need of supervison.
The Multi loader’s shuttle collect goods from one or several conveyors and load it into the sterilizer when it is available.
The integrated control system control the number of cycles of each sterilizer and select the sterilizer with the least amount of cycles. This is done to make sure that all the sterilizers are used the same amount.

The control of the loader communicate with the control of the sterilizer.
The Remeda Multi loader is suited for sterilization department where there is a space restriction or when the sterilisers are situated in a closed space.
Different combination with multi loading and automatic unloading can be done. Remeda has a wide range of loading and transport trolley´s optimised for use with the Multi loader.

200 52 Transportvagn

The Remeda transport trolley is used together with the automatic loader on conveyors in the central sterilization department. The height of the trolley can be adjusted so that loading and unloading can be carried out at suitable working height. Thanks to the unique lifting system, the trolley is exceptionally easy to clean. The height adjustment is electric and controlled by an easy operated control placed on the handle. The trolley is delivered with a charger for the battery. The handle is mounted on the bottom part of the trolley, and stays at normal height. The top of the trolley is designed for transportation of baskets and racks without wheels. The trolley is manufactured in stainless steel with a frame in stainless steel profile piping. Equipped with four castors with diameter 125mm, of which 2 with brakes and 2 with direction locking. The trolley is available in a fixed height version as well.


Ref.
nr
Höjdreglering
mm
Kapacitet, korgar
200 52-01 585-885 4 DIN
200 52-11 600-950 4 DIN
200 52-21 600-950 4 DIN
200 53-02 585-885 6 ISO eller 6 SPRI
200 53-12 600-950 6 ISO eller 6 SPRI
200 53-22 600-950 6 ISO eller 6 SPRI
200 52-02 585-885 6 DIN
200 52-12 600-950 6 DIN
200 52-22 600-950 6 DIN
200 52-03 585-885 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
200 52-13 600-950 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
200 52-23 600-950 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
201 52-01 800-900 4 DIN
201 52-11 900-1000 4 DIN
201 52-02 800-900 6 DIN
201 52-12 900-1000 6 DIN
201 52-03 800-900 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI
201 52-13 900-1000 8 DIN, 9 ISO eller 9 SPRI

200 80 Beskickningsvagn

The Remeda loading trolley is designed to load and unload the sterilizers chamber. On top of the trolley can be placed either a basket feeder or shelf rack/transfer platform depending on what kind of goods it is supposed to handle. The height of the trolley can be adjusted so that loading and unloading can be carried out at suitable working height. Thanks to the unique lifting system, the trolley is exceptionally easy to clean. The height adjustment is electric and controlled by an easy operated control placed on the handle. The trolley is delivered with a charger for the battery. The handle is mounted on the bottom part of the trolley, and stays at normal height. The top is equipped with a guiding and locking system, to lock the trolley to the autoclave chamber rails. The trolley is manufactured in stainless steel with a frame in stainless steel profile piping. Equipped with four castors with diameter 125mm, of which 2 with brakes and 2 with direction locking. The trolley is designed for autoclaves with square chamber opening width of about 660-700mm. The trolley is available in a fixed height version as well.

Ref. nr. Fast höjd mm Kammardjup mm
201 80-01 550-850 600-700
201 80-11 600-950 600-700
201 80-02 550-850 900-1000
201 80-12 600-950 900-1000
201 80-03 550-850 1200-1300
201 80-13 600-950 1200-1300
201 80-04 545-845 1600-1700
201 80-14 595-945 1600-1700
Ref. nr. Höjdreglering mm Kammardjup mm
200 80-01 560-860 600-700
200 80-11 610-960 600-700
200 80-21 660-1060 600-700
200 80-02 560-860 900-1000
200 80-12 610-960 900-1000
200 80-22 660-1060 900-1000
200 80-03 560-860 1200-1300
200 80-13 610-960 1200-1300
200 80-23 660-1060 1200-1300
200 80-04 560-860 1600-1700
200 80-14 610-960 1600-1700
200 80-24 660-1060 1600-1700

200 80-SAL Beskickningsvagn

Remeda Semi Automatic Loading (SAL) vagn är utformad för att ladda och lossa steriliseringskammaren med en knapptryckning. Ovanpå vagnen kan placeras antingen ett hyllställ eller en överföringsplattform beroende på vilken typ av gods den ska hantera. Höjden på vagnen kan justeras så att lastning och lossning kan utföras i lämplig arbetshöjd. Tack vare det unika lyftsystemet är vagnen exceptionellt lätt att rengöra. Höjdjusteringen är elektrisk och styrs av en lättmanövrerad kontroll placerad på handtaget. Handtaget är monterat på vagnens nedre del och håller sig på normal höjd under drift. Toppen är utrustad med ett styr- och låssystem, för att låsa vagnen till autoklavkammarskenorna. Vagnen är tillverkad i rostfritt stål med ram i rostfritt profilrör. Utrustad med fyra hjul med diameter 125mm, varav 2 med bromsar och 2 med riktningslåsning. Vagnen är designad för autoklaver med fyrkantig kammaröppningsbredd på ca 660-700 mm. Vagnen finns även i en version med fast höjd.

Ref. nr. Höjdreglering mm Kammardjup mm
200 80-02-SAL 550-850 900-1000
200 80-12-SAL 600-950 900-1000
200 80-03-SAL 550-850 1200-1300
200 80-13-SAL 600-950 1200-1300
200 80-04-SAL 550-850 1600-1700
200 80-14-SAL 600-950 1600-1700

200 88 Beskickningsvagn

The Remeda loading trolley is designed to load and unload sterilizers in the sterilization and operating departments. The trolley is used together with a transfer platform that is rolled into the chamber. The platform rest on the chamber floor.
The height of the trolley can be adjusted so that loading/ unloading can be carried out at suitable working height. Thanks to the unique lifting system, the trolley is exceptionally easy to clean. The height adjustment is electric and controlled by an easy operated control placed on the handle. The trolley is delivered with a charger cable for the battery. The handle is mounted on the top part of the trolley. The trolley is manufactured in stainless steel with a frame in stainless steel profile piping. Equipped with four castors with diameter 100mm, of which 2 with brakes and 2 with direction locking.
The trolley is designed for autoclaves with square chamber opening width of 460mm. The loading height to be specified on order.

Ref.
nr
Höjdreglering mm
(tum)
Kammardjup mm
(tum)
Plattform
100 88-01 570-870 (22,4-34,3) 660 (26,0) 100 88-21
100 88-02 550-850 (21,7-33,5) 960 (37,8) 100 88-22
100 88-11 600-950 (23,6-37,4) 660 (26,0) 100 88-21
100 88-12 600-950 (23,6-37,4) 960 (37,8) 100 88-22

100 61 Korgmatare

Remeda korgmatare är utformad för att förenkla lastningen av korgen i en sterilisator. Korgmataren används i kombination med Remeda lastvagn och kammarskenor. Korgen placeras på korgmataren, därefter höjs den övre delen av korgmataren. Korgmataren och korgarna kan sedan överföras till steriliseringskammaren. Korgmataren sänks och korgarna placeras på kammarskenorna. Därefter kan korgmataren rullas ut på lastvagnen. När korgmataren transporteras på lastvagnen förhindrar ett transportlåssystem att korgmataren rullar av. Korgmataren är tillverkad av rostfria profilrör. Korgmataren är designad för autoklaver med en fyrkantig kammaröppningsbredd på 660-700 mm och finns i olika längder. Det exakta kammardjupet ska specificeras vid beställningstillfället.

Ref. nr Kammardjup mm (tum) Till kammarskena
100 61-01 600-700 (23,6-27,6) 100 61-51
100 61-02 900-1000 (35,4-39,4) 100 61-52
100 61-03 1200-1300 (47,2-51,2) 100 61-53
100 61-04 1600-1700 (63,0-66,9) 100 61-54

200 64 / 200 65  Hyllställning

The Remeda shelf rack is used together with a trolley or automatic loader to carry the goods through the sterilizers. The shelf rack
allows goods to be pre-loaded at the packing table and is manufactured in stainless steel, where baskets, containers or packs can be placed. The shelf rack is used in a circulating flow, and is returned to the clean, loading side after the sterilization process.

Ref.
nr
Längd mm (tum) Bredd mm (tum) Passar vagn
200 64-01 630 (24,8) 608 (23,9) 200 80
200 64-02 930 (36,6) 608 (23,9) 200 80
200 64-03 1260 (49,6) 608 (23,9) 200 80
200 65-01 630 (24,8) 608 (23,9) 200 52
200 65-02 930 (36,6) 608 (23,9) 200 52
200 65-03 1260 (49,6) 608 (23,9) 200 52

200 64 / 200 65 Platåvagn

The Remeda transfer platform is used together with a trolley or automatic loader to carry the goods through the sterilizers.
The transfer platform allows goods to be pre-loaded at the packing table and is manufactured in stainless steel, where baskets, containers or packs can be placed. The transfer platform is used in a circulating flow, and is returned to the clean, loading side after the sterilization process.

Ref.
nr
Längd mm (tum) Bredd mm (tum) Passar vagn
200 64-11 630 (24,8) 608 (23,9) 200 80
200 64-12 930 (36,6) 608 (23,9) 200 80
200 64-13 1260 (49,6) 608 (23,9) 200 80
200 65-11 630 (24,8) 608 (23,9) 200 52
200 65-12 930 (36,6) 608 (23,9) 200 52
200 65-13 1260 (49,6) 608 (23,9) 200 52

Rullbord

TT-2
TT-1

Rullborden används för att enkelt förflytta och hantera varor inom sterilcentralen. Med hjälp av den elektriska höjdjusterbara funktionen på rullbordet, kan varorna lätt justeras till rätt arbets- och lyfthöjd för personalen.

Ref. nr Bordsskiva stl. mm (tum) Höjdreglering mm (tum) Kapacitet kg/lbs Beskrivning
31631-10 600×400 (23,6×15,7) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd
31631-12 700×500 (27,6×19,7) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd
31631-11 800×600 (31,5×23,6) 620-1300
(24,4-51,2)
15/33 Justerbar höjd

Ref.
nr
Bordsskiva mm
(tum)
Höjd mm
(tum)
Beskrivning
H19757 600×400 (23,6×15,7) 800 (31,5) Fast höjd
H12985 600×400 (23,6×15,7) 900 (35,4) Fast höjd
H37777 1070×570 (42,1×22,4) 900 (35,4) Fast höjd

Cube System

Ytterligare information

Genomräckningssluss

Remedas genoräckningssluss är tillverkad i rostfritt stål med framsida av aluminium och dörrarna är gjorda av plexiglas.
Dörrarna är elektriska och manövreras med tryckknappar.
Det är endast möjligt att öppna en dörr åt gången. Skenorna är utformade för att hantera hyllställ.

Packbord

Packborden används för kontroll, sortering och packning på sterilcentraler. Tack vare den elektriska höjdjusterbara funktionen på bordet får man rätt arbets- och lyfthöjd, vilket minskar risken för belastningsskador på personalen.

Höj- och sänkbart packbord. Bordsskivan är tillverkad i 12 mm vit högtryckslaminat, stativet är i rostfritt utförande.
Max belastning är 100 kg.

 Ref. nr Bordsskiva stl. mm Höjdreglering mm Beskrivning
100 10-21 1400×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-22 1600×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-23 1800×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-24 2000×750 755-1255 Höj- och sänkbar

Höj- och sänkbart packbord. Bordsskivan är tillverkad i 12 mm vit högtryckslaminat, stativet är i rostfritt utförande.
Max belastning är 100 kg.

 Ref. nr Bordsskiva stl. mm Höjdreglering mm Beskrivning
100 10-31 1400×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-32 1600×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-33 1800×750 755-1255 Höj- och sänkbar
100 10-34 2000×750 755-1255 Höj- och sänkbar

Broschyrer

English

Français

Deutsch

Español